Informacije koje se nalaze na ovom vebsajtu su prikupljene sa najvećom mogućom pažnjom. Vaš pristup, kao i korišćenje sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge koje možete naći na blkn.rs. Posetom i korišćenjem ovog sajta, smatra se da ste upoznati sa uslovima korišćenja i da bez ograničenja, prihvatate iste. Prihvatanjem ovih uslova smatra se da prihvatate korišćenje sadržaja ovog sajta isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Pravo intelektualne svojine

U skladu s našim pravilima o privatnosti i intelektualnoj svojini, sav sadržaj i materijal objavljen na stranicama: blkn.rs u potpunosti je i isključivo vlasništvo BLKN WEAR d.o.o. Upotreba sadržaja ove internet stranice/domena bez izričite saglasnosti BLKN WEAR d.o.o. nije u skladu s propisima koja regulišu zaštitu intelektualne svojine. Ime, termin, logotip, znak BLKN WEAR i odgovarajući grafički prikaz/rešenje takođe su zaštitni znaci kompanije BLKN WEAR d.o.o. i podležu odredbama propisa koji regulišu i štite intelektualnu svojinu.

Svaka neovlašcćena upotreba sadržaja, svako reprodukovanje, prilagođavanje, prevod, arhiviranje i obrada u drugim medijima, uključujući tu i arhiviranje ili obradu u elektronskim medijima, podležu zaštiti autorskih prava. Svako korišćenje, u celosti ili u delovima, nalaže da se prethodno dobije pismena dozvola kompanije BLKN WEAR. To znači da, ukoliko nije drugačije naznačeno, sav sadržaj (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod) možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da ne uklanjate, dodajete ili modifikujete bilo koju informaciju, uključujući i obaveštenja o autorskim pravima i ostala obaveštenja o vlasništvu, koja se nalaze u samom sadržaju.

Ne smete distribuirati, kopirati (osim pod uslovima navedenim u ovim uslovima korišćenja), prenositi, izlagati, objavljivati, štititi kao vaše pravo intelektualne svojine, kreirati izvedene radove, prodavati ili na bilo koji drugi način koristiti sadržaj bez prethodnog pismenog odobrenja BLKN WEAR. Kao uslov za Vaš pristup i korišćenje ovog Sajta, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujete da nećete koristiti ovaj Sajt ni u kakve svrhe zabranjene ovim uslovima korišćenja, Zakonom ili na način koji se protivi javnom moralu. Zabranjeno je korišćenje Sajta za postavljanje ili prenošenje bilo kakvog pretećeg, lažnog, obmanjujućeg, zloupotrebljavajućeg, maltretirajućeg, uznemiravajućeg, klevetničkog, vulgarnog, opscenog, skandaloznog, izazivačkog, pornografskog ili profanog materijala kojim se krše važeći zakonski propisi.

Privatnost podataka

BLKN WEAR se obavezuje da će čuvati privatnost svih korisnika sajta. BLKN WEAR poštuje privatnost svojih korisnika i u svemu poštuje odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Podatke koje korisnik ostavi na web stranama BLKN WEAR-a i ostale podatke o korisniku, BLKN WEAR neće davati na uvid trećoj strani sem u zakonu izričito predviđenim slučajevima.

Svi lični podaci (Vaše ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) koje ostavite na Sajtu putem elektronske pošte ili na neki drugi način, koristiće BLKN WEAR u skladu sa Politikom privatnosti. Bilo koja druga sopštenja ili materijali koje prenesete na Sajt, kao što su pitanja, komentari, predlozi i slično, neće se smatrati poverljivim informacijama niti će biti zaštićeni. 

Neke stranice ovog Sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na Vašem računaru. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo svoj Sajt.

Ograničenje odgovornosti

Celokupan sadržaj, informacije, proizvodi, materijali i usluge, prikazani na ovom Sajtu je prikazan kakav jeste bez ikakvih garancija bilo koje vrste. 

Sadržaj ovog Sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na Sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. BLKN WEAR ne garantuje da će ovaj Sajt funkcionisati bez prekida i da će biti pravovremen, siguran ili bez grešaka. BLKN WEAR ne može garantovati za tačnost, primenljivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom sajtu. BLKN WEAR može promeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. 

Uslovi prodaje / isporuke / plaćanja

BLKN WEAR obaveštava da se prodaja robe putem internet sajta blkn.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva BLKN WEAR d.o.o. Beograd, registrovano kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem: 21640816, PIB: 112278472 (u daljem tekstu: „BLKN WEAR”), adresa za izjavljivanje reklamacije je: madeinblkn@gmail.com

Roba koja se prodaje putem internet sajta blkn.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji.

Saobraznost robe  se ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom.

Prodajna cena robe je jasno i nedvosmisleno naznačena uz svaki artikal i ista se odnosi na online kupovinu.

Kupljena roba se isporučuje putem kurirske službe BEX Express d.o.o za teritoriju Republike Srbije i severnog dela Kosova i Metohije, a putem službe Post Express za ostatak sveta. Troškovi poštarine se automatski obračunavaju u korpi prilikom poručivanja.

Potrošač robu koju kupuje putem internet sajta blkn.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu.

Sva plaćanja putem kartica se vrše u eurima (EUR). Ukoliko se plaćanje vrši pomoću platnih kartica stranih izdavaoca, za ukupan iznos transakcije će banka izvršiti konverziju valuta, prema trenutnom kursu Visa/Mastercard. Sva plaćanja kreditnim karticama će se vršiti u dinarima (RSD) sa kursom konverzije 1 EUR = 118 RSD.

Potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster „Potvrdi“ odnosno „Place order“ preuzima obavezu plaćanja naručene robe.

Ako prilikom prijema robe potrošač ustanovi da veličina nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za drugu veličinu, na način kako je to definisano. U ovom slučaju potrošač snosi troškove zamene artikla.

Ako u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od prethodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana. U ovom slučaju potrošač snosi troškove zamene artikla.

Ako u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana. U ovom slučaju potrošač snosi troškove zamene artikla.

Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovde, a reklamacioni list ovde.

Pravo na odustajanje

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice blkn.rs se smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

U slučaju odustaka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, a u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Trgovac ima pravo da uskrati vraćanje cene ukoliko utvrdi da roba nije vraćena u stanju u kome je isporučena a usled potrošačevog neadekvatnog rukovanja istom.

Kupac ne snosi troškove koji nastaju odustankom od ugovora, osim troškova poštarine koji proisteknu slanjem robe na našu adresu. Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora, izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu ili poslati artikal koji želite za zamenu.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.

Prilikom povraćaja robe kupac je u obavezi da priloži račun/otpremnicu.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

 U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, BLKN WEAR je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.